Tıp alanında yapılacak tercümeler niçin daha özenle yapılmalıdır?

Bilindiği üzere tercüman, bir dile ait sözlü eseri  başka bir dile aktaran kişiye denir. Tercüman bir dilden başka bir dile ait eserleri çevirirken iki dil arasında köprüler kurmak zorundadır. Bu ince köprüyü  kururken iki dilin de yapısına dikkat etmeli kelimeleri tam karşılayacak şekilde kullanmalıdır. Aksi takdirde çevirmiş olduğu eser artık bozulmuş ve başkalaşmıştır. Tercüman sadece kelimelerin dilini değiştirmekle kalmaz aynı zamanda cümlelerin tam anlamıyla birbirlerini karşılamasına  da dikkat eder. Bu yüzden tercüman olmak  için iki dili iyi biliyor olmak yeterli değildir. Dilleri bilmenin yanı sıra güçlü bir anlama ve yorumlama kabiliyeti de gerekir. Örneğin bir dilden başka bir dile çevrilen şiirler ahenksiz ya da ölçüsüz olabilirler. Bunun nedeni bir dildeki sözcüğün diğer dilde tam karşılığının olmaması, birden fazla sözcükle karşılanabiliyor olması da olabilir. Burada tercüman o hassas dengeyi yakalamak zorundadır. Bir eser başka bir dile çevrilirken ruhunu kaybederse artık o sadece tercümana ait bir yazı olarak kalacaktır.tıbbi tercüme yapımı, tıp alanında tercüme yapımı

Görüldüğü üzere tercümanlık basit bir iş değildir. Çok geniş bir alan olan tercümanlığın biraz derine inildiğinde çeşitli alanlara ayrıldığını görürüz. Bazı alanlarda tercüme yapmak kat kat zorlaşabilir. Örneğin Tıp alanında bir eseri tercüme etmek oldukça güç bir iştir. Bu alanda çeviri yapılacak  olan iki dili bilmek ve güçlü bir çeviri yeteneğinin olması bile yeterli görülmez. Çünkü bazı terimleri çevirebilmek için o alana ait bilgi sahibi olmak ve o alanla iç içe olmak da gerekir.

Bir edebi eserde birkaç kelimenin yanlış çevrilmesi ya da tam anlamıyla onu karşılayacak başka bir kelimenin bulunamaması mazur görülebilir ancak;  insanların kaderini ve yaşamlarını belirleyen Tıpla ilgili yazılarda yapılan yanlış çeviriler affedilemez. Çünkü yapılacak yanlış bir çeviri telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden Tıp konusunda çeviri yapacak bir tercümanın yapması gereken  en doğru davranış o konuda uzmanlaşmış bir uzmandan yardım almaktır. Böylelikle hataların önüne geçmiş ve doğru bir çeviri yapmış olacaktır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir