Tercüme bürolarının tercih edilmesinin sebepleri nelerdir?

Tercüme günümüzde oldukça fazla başvurulan bir işlem halini almaya başlamıştır. Bunun sebebi ülkeler arası etkileşimin teknoloji ve diğer etkenlerle geçen yıllara göre daha fazla olmasıdır. Birbiri ile hem sosyal anlamda hem de iş hayatı bakımından yakınlaşma içine giren ülkeler birbirlerinin dillerinde daha iyi bir biçimde iletişim kurabilmek için tercümeye ve dolayısıyla tercüman ile mütercimlere başvurmaktadır. Sosyal hayat göz önüne alındığında serbest olarak çalışan tercüman ve mütercimler yeteri kadar iş görür vaziyette olsalar da resmi ve iş ile ilgili çalışmalarda serbest çalışanlar gereken şekilde vazife görememektedir. Çünkü sosyal hayat vb. gibi resmi geçerliliği olmayan ya da yanlış ya da zamanında yetişmeyen bir tercüme sonucu maddi kayıplar yaşatmayacak durumlarda serbest tercümanlar yeteri kadar iş görmektedir. Ancak resmi ve ekonomik açıdan büyük anlaşmaların vb. yapılacağı durumlarda tercüme işleminin tertipli ve itina ile yapılması gerekmektedir.tercüme büroları neden tercih edilir, tercüme bürolarının tercih sebepleri, neden tercüme büroları tercih edilir

Serbest çalışan tercüman ve mütercimler herhangi bir şekilde bir kuruma, büroya karşı değil yalnızca müşterilerine karşı sorumlu olduklarından yaptıkları sözlü ve yazılı tercümelerde daha az dikkatle çalışmaktadırlar. Bunun sonucu olarak da ya yanlış tercümeler ya da zamanında yetişmeyen tercüme işlemleri boy göstermeye başlamaktadır. Bu aksaklık ve eksikler ticari ilişki ve diğer resmi ilişkilerde sorun yalatacağından tercüme büroları tercih edilmektedir. Tercüme bürolarında çalışan tercüman ve mütercimler öncelikle çalıştıkları büroya sonra da müşterilerine karşı sorumludurlar. Bunun bilincinde olan tercüman ve mütercimler yaptıkları çevirilerde daha dikkatli davranmak ve hatasız işler ortaya koymak zorundadırlar. Aksi hallerde hem tercüme bürosu hem de müşteri mağdur olmaktadır. Örneğin; yanlış çevirisi yapılacak bir ticari sözleşme ilerleyen günlerde sözleşmeyi yapan taraflar arasında fikir ayrılıklarına sebep olabilmektedir. Böyle bir durumda ticari anlaşmazlıklar kendini göstereceğinden titiz ve dikkatli bir şekilde çeviri işlemleri yapılmalıdır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir