TENDON-SİNİR YARALANMALARI, KIRIKLAR

sinir yaralanmaları, tendon yaralanmaları, sinir yaralanma tedavileri sinir yaralanmaları, tendon yaralanmaları, sinir yaralanma tedavileri
Tendon yaralanmaları: Tendon lezyonları konusundaki literatür incelendiğinde büyük kısmının fleksör tendon lezyonlarına ayrıldığı görülür. Özellikle tendon kılıfı içindeki fleksör tendon kesilerinde fonksiyonun tekrar kazanılması, el cerrahisinin önemli bir sorunu olmuştur. Onarım, el cerrahisi konusunda eğitim görmüş cerrahlar tarafından ameliyathane koşullarında yapılmalıdır.Aksi taktirde debridman ve derinin kapatılması en uygun yaklaşımdır. İnfeksiyon varlığında ... Read More