İŞ GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

Yeni iş güvenliği ve işçi sağlığı yasalarına göre, fabrika vb. ortamlarda iş güvenliği ortam ölçümleri yapılmak zorundadır. İş güvenliği ortam ölçümleri çok önemli bir kavramdır. Zira iş yerinde verimin yükselmesi, ortamda sağlıklı çalışma, işyerinde oluşabilecek kazaların önlenmesi için bu ölçümlerin belirli periyotlar ile yapılması gerekmektedir. Yapılacak iş güvenliği ortam ölçümleri kuruma göre değişmekle beraber yapılacak temel iş güvenliği ortam ölçümleri şunlardır:iş güvenliği ortam ölçümü, ortam ölçümü nasıl yapılır, iş güvenliği ortam ölçümü yapımı

Burada iş güvenliği ortam ölçümleri ikiye ayrılır:  İç ortam ölçümleri ve çevresel ölçümlerdir. Yapılacak ölçümler noktasında iç ortam ölçümleri kadar çevresel ölçümler de önemlidir.

Çevresel Ölçümler Şunlardır:

 • Hava Kalitesi Ölçümü ve Buna dair uygulanması gerekenler
 • Toz ölçümleri
 • Bacı gazı ölçümleri
 • Uçucu Malzemeler Ölçümleri

İşletme İç Ortam Ölçümleri İse Şunlardır:

 • İş Yeri Gürültü Ölçümleri ( belirli bir desibel düzeyinde olması gerekmektedir aksi halde alınacak önlemleri kapsar)
 • İş Yeri Aydınlık Ölçümleri ( çok karanlık ya da çok aydınlık ortamlar işyerinde verimi düşürdüğünden aydınlatma ölçümleri yapılır)
 • İş Güvenliği İç Ortam Ölçümleri
 • İş yeri toz lift ölçümü ve haritasının çıkarılması
 • İş yeri termal konfor ölçümü ( nem, ısı vb)
 • İş yeri gaz buhar ölçümü
 • İş yeri organik buhar ölçümü
 • İş yeri aspirasyon debi değerinin ölçümü

Temel iş güvenliği ortam ölçümleri bunlardır. Burada yapılan çalışmalarda ölçüm değerlerinin haritası çıkarılabilir ve titreşim analiz değerleri belirlenir.  Bu ölçümlerin her birbirinin diğerinden farklı parametresi vardır. Dolayısıyla bu ölçümleri yapabilmek başlı başına bir mühendislik çalışmasıdır. Ciddi mühendislik çalışmaları yapılması gerekmektedir.

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri,  ilgili bakanlıktan onay almış kurumlar tarafından yapılmak zorundadır. Bu ölçümleri yaptıracak kurumların Çalışma Bakanlığından onaylı bir kurum olup olmadığına ve 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunun istemlerine yanıt verip vermediğine bakmak durumundadır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliği kapsamında iş yerinin durumuna bakmaları gerekmektedir. Bu ölçümler sırasında her firma önce kendi kurum sınıfını belirlemeli ve sınıfına göre yaptıracağı ölçümlere karar vermelidir. Bu ölçümlerin hepsi her yere gerekmektedir ve bu ölçümlerin hepsini tek bir firmada yaptırmak her zaman mümkün olmamaktadır. Çünkü her firmanın aldığı ruhsat farklı olabilmektedir. Bu da dikkat edilmesi gereken en önemli husustur.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir