Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrası

Böbrek nakli öncesinde bir hazırlık dönemi vardır. Böbrek yetmezliği son aşamasına geldiğinde, hastalıklı böbreği sağlıklı olanla değiştirmek için tedavi gerekir. Böbrek nakli, diyaliz tedavisine kıyasla böbrek fonksiyonunda tam bir iyileşme sağlar.

Böbrek nakli için, yaşayan veya ölü bir kişiden (ceset) böbrek alınması gerekir. Canlı bir vericiden böbrek nakli ile sonuçlar daha iyidir. Ancak ölü böbrek nakli ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

Böbrek nakli ameliyatı geçiren hastalar için canlı bağışçı adayları varsa, böbrek nakli ameliyatı öncesinde donör adayları ayrı ayrı taranır. Donör adayında diyabet, hipertansiyon ve enfeksiyon gibi detaylar araştırılıyor. Alıcının ve vericinin dokularının uyumluluğu değerlendirilir ve bir immünolojik çapraz karşılaştırma yapılır.böbrek nakli, böbrek nakli sonrası, böbrek nakli öncesi

Donör adayının sağlık sorunları varsa veya cross-match uygun değilse böbrek nakli ameliyatı yapılmaz. Tıbbi engel yoksa, böbreklerin durumunu değerlendirmek için BT anjiyografi ve böbrek sintigrafisi yapılır.

Canlı verici nakil için uygunsa önce sol böbrek, sol böbrek uygun değilse sağ böbrek alınır. En iyi işleve sahip böbrek, donörde kalmalıdır.

Canlı donör adayı olmayan ancak kadavra listesine dahil olan hastalar, canlı böbrek hastaları gibi böbrek nakli öncesinde hazırlık gerektirir. Hastanın aşılama düzeyi (PRA), kardiyak, gastrointestinal ve solunum sistemleri ayrıntılı olarak analiz edilir. Gerekirse koroner anjiyografi ve gastroskopi yapılır.

Koroner arter baypas greftlemesi olan hastalar, kalp ameliyatından 2-3 sonra böbrek nakli yapılabilir. Böbreğin ceset listesinde görünmesini beklerken 6 ayda bir tıbbi muayene yapılır. Ölü bekleme listesinden böbreğin ne zaman çıkacağı belli olmadığından, her zaman hazırlıklı olmanız gerekir.

Canlılardan ve ölülerden nakil yapıldıktan sonra, hasta canlı bir vericiden nakil ile ortalama 5-6 gün ve merhum bir donörden nakil sonrası ortalama 8-9 gün hastanede kalır.

Taburcu edildiği gün evde yaşam tarzını ve alınacak ilaçları anlatır. Böbrek nakli ameliyatından sonra – belirli bir programa göre takip. Böbrek nakli sonrası erken dönemde sık takipler olsa da takip aralıkları zamanla artmaktadır.

Takipte detaylı kan ve idrar testleri yapılır. Bir sorun tespit edildiğinde hasta ayrıca hastanede de izlenmekte ve tedavi edilmektedir. Böbrek nakli sonrası hasta cerrahi merkezden uzakta yaşıyorsa, ikamet yerindeki en yakın nefroloji uzmanı tarafından izlenecektir.

Böbrek nakli sonrası takip döneminde ciddi bir sorun ortaya çıkarsa hasta böbrek nakli ameliyatının yapıldığı merkeze gider.

Böbrek naklinden sonraki ilk altı ayda enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık. Bu nedenle kalabalık yerlerde ve enfeksiyon riski olan yerlerde kaçınılmalıdır. Diğer insanlarla veya evcil hayvanlarla yakın temas arzu edilmez.

Taburculuk eğitimi için beslenme önerildiği gibi olmalıdır. Çalışanlar işlerine devam edebilir. Böbrek nakli sonrası zor koşullarda çalışanlar dışında iş değişikliği gerekmez.

Böbrek nakli sonrası kırmızı (reddedilen) krizler ortaya çıkabilir.

Başarısızlık krizi erken girişimlerle düzeltilebilir. Yıllar sonra kronik red başlayabilir ve her türlü tedaviye rağmen bir süre sonra böbrek ilk böbrek hastalığında olduğu gibi işlevini kaybedebilir ve hasta hemodiyaliz programına dönerek ikinci böbrek nakline hazırlanır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir