AKSİLLER DİSEKSİYON

Aksiller diseksiyon diğer adıyla koltuk altı lenf diseksiyon u olarak bilinmektedir. Koltuk altında bulunan yağ dokusunun ve lenf bezlerinin tamamının çıkarılarak koltuk altı bölgesinin temizlenmesi anlamına gelmektedir. Koltuk altı bölgesi yapısı itibari ile üst kısımda aksillaris adı verilen doku, yan kısımda latisimus denilen doku ve iç kesimlerde de pektoral kas adı verilen kas dokusu ile sınırlandırılmış durumdadır. Aksiller diseksiyon yapılış amacına göre lokal olarak uygulanmaktadır ve hastanın kanserli hücre durumunu sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Bu işlem ile alınan örnek patolojiye gönderilir ve hastalığın evresi belirlenmiş olur. Eğer meme kanseri tanısında hastanın kemoterapi ya da radyoterapi alması düşünülüyorsa öncelikli olarak aksiller diseksiyon yapılması gerekmektedir. bu uygulama alanlarında kollarda ödem oluşumu komplikasyonunun önlenmesi adına cerrahi müdahalede bulunulmadan önce lenf bezlerinde tümör tespiti yapabilmek için görüntülenme yöntemleri ile müdahalede bulunulmalıdır.aksiller diseksiyon, aksiller diseksiyon ne demek, aksiller diseksiyon nedir

Aksiller diseksiyon meme kanseri teşhisi konulan hastalarda aksiller lenf nodu adı verilen koltuk aldı nodüllerini almak için uıygulanan bir yöntemdir. Ön aksiller adı verilen ve koltuk altı kıl çizgisinin hizasında bulunan, buradan meme çukuruna kadar uzanan bir cerrahi müdahaledir. Cilt altına inildikten sonra kişinin klavikula kemiğinin düzleminde pararlel olarak kesi atılarak aksillere ulaşılmaktadır.

Günümüzde aksilla cerrahisinde yeni teknolojik imkanların artmasıyla beraber giderek cerrahi işlemlerin boyutunda küçülmeler yaşanmıştır. Hastanın hayat kalitesini yükseltecek tarzda cerrahi işlemlerin yapılıyor olması yaşam standartlarını da yükseltmiştir.

Düşük seviyeli, orta seviyeli ve ileri seviyeli aksiller diseksiyon olarak üç aşamada incelenmektedir. Düşük seviyeli aksiller diseksiyon birinci seviye olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın ilk başını ifade etmektedir. Patolojik bulgudan negatif sonuç çıkması durumunda herhangi bir işlem koltuk altında uygulanmamaktadır. Orta seviyeli aksiller diseksiyon ise 2. ve 3. Dereceden ciddi vakaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu işlemde pozitif bulgu alınmasının sonucunda koltuk altında minör kasları gevşetilme işlemi ve oradan doku alınma işlemi gerçekleşmektedir. Minör kasının iç kısımlarına kadar cerrahi müdahale ile inilebilmektedir. İleri seviyeli aksiller diseksiyonu tam diseksiyon olarak da adlandırılmaktadır. Bu evrede iç tarafta bulunan subklaviyus kası sınırına kadar bulunan aksiller çıkarılmaktadır. Koltuk altı dokuları tamamen temizlenmektedir. Böylece bu işlemin ardından görülen radyoterapi uygulaması ile tekrar meme kanserine yakalanma riski ortadan kaldırılmaktadır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir