2020 İŞ KAZALARI İSTATİSTİĞİ

İş yerlerinde veya iş esnasında meydana gelen ve sonucunda çalışanların yaralandığı kazalara iş kazası denir. Ne yazık ki yeterli önlemlerin alınmaması kaza yaşanma riskini de arttırıyor. Son zamanlarda yürürlülüğe giren yasalar sayesinde  2020 iş kazaları istatistiği diğer yıllara oranla biraz daha az. Bundaki en büyük etki tedbir almayan iş yerlerine ceza veriliyor olmasıdır. Bu kazaların hangi işlerde fazla olduğu gibi sonuçları inceleyelim.iş kazası nedenleri, iş kazası istatistikleri, iş kazalarının gerçekleşme sıklığı

2020 yılı boyunca iş yerlerinde erkeklerin kaza istatistiği  yüzde 2.8 iken kadınlarda bu oran yüzde 1.3 şeklinde açıklandı. Tabi ki arada böyle bir fark olmasının sebebi ağır ve tehlikeli işlerde genel olarak erkeklerin  çalışıyor olmasıdır. Toplam iş kazası istatistiğinde ise yüzde 81.6’yı erkekler oluşturuyor. Sektörleri ayrı ayrı incelediğimizde en çok madencilik ve taş ocağında kaza yaşanma riski var. Bu sektörde iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 10.4 olmakla birlikte mesleğin ne kadar tehlikeli olduğunu da ortaya koyuyor. Elektrik, gaz , buhar, su, ve kanalizasyon sektöründe kaza geçirenlerin oranı yüzde 5.2 , bu oran da bir çok mesleğe göre oldukça fazla. İnşaat sektöründe yaşanan kazalar da yine oranlarının fazla olması sebebiyle dikkat çekiyor. Sektörün kaza oranı yüzde 4.3. Bu oranlar 2007 yılındaki kaza oranlarına göre daha az. Bu da gösteriyor ki 2020 iş kazaları istatistiği aslında bize bir çok şeyi gösteriyor. Tedbir alındığı ve raporlar, belgelendirmeler vakti zamanında yapıldığı taktirde iş kazalarının önüne geçilebilir. Bunu sağlamak için iş yerlerinde çalışanlar eğitilmeli ve iş güvenliği uzmanı çalışmalıdır. Bu uygulamalar devletin bazı iş yerlerinden zorunlu olarak yapmasını istediği uygulamalardır. Çalışan sayısının 50’den az ve tehlikeli iş ortamı olarak sayılan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulunması zorunlu hale gelmiştir.

Tedbirler alındığı sürece kazaların yaşanma ihtimali de düşer. Çalışma ortamında önemli olan çalışanın güvenliğidir. Kazalar dönüşü olmayacak sonuçlar doğurabilir. Tedvir almanın ise hiç kimseye zararı dokunmaz. 2020 iş kazaları istatistiği herkese tedbirin önemi bakımından bir kez daha ders vermelidir. Her şeyden önce can güvenliğinin geldiğini unutmayalım.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir